Disclaimer

De Winkeliersvereniging staat onder leiding van, Dhr. H. van Well. Deze website in bedoeld om informatie te geven over het Winkelcentrum en de activiteiten in en rondom het Winkelcentrum aan bezoekers van deze website en het winkelcentrum zelf. Uiteraard proberen wij de website zo volledig mogelijk te maken en te houden. Echter wij geven geen garanties voor wat betreft de volledigheid en juistheid van de informatie vermeld op deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website en de Informatie, waaronder de teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Winkeliersvereniging. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de Informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen in welke zin dan ook en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voorzover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via bestuur@winkelcentrummolenvliet.nl . Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.